DOTACE

TEPELNÉ ČERPADLO S DOTACÍ.

Pomůžeme vám s celým dotačním procesem. Vy tak budete moci získat i více než sto tisíc korun na vytápění svého domu.

Aktuální dotační programy Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám vám pomohou ušetřit nemalou finanční částku spojenou s vytápěním.

Vezmeme si na starost posouzení podkladů, zpracování a podání žádosti i zajištění veškerých dokumentů včetně odborného návrhu. Zajistíme vám návrh i samotnou montáž tepelného čerpadla a pomůžeme vám získat dotaci na vytápění i v roce 2022.

S celým procesem vám pomůžeme.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Využijte i vy šanci, získat podporu na nové topení od státu.

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za tepelné čerpadlo. Starý kotel musí být v emisní třídě 1 a 2. MŽP připravilo novou výzvu Kotlíkových dotací pro rok 2022.

Na tepelné čerpadlo získáte až 130 000 Kč. S žádostí vám pomůžeme a celým procesem vás provedeme.

Na co je možné čerpat kotlíkové dotace:

  • Nový topný zdroj - tepelné čerpadlo - včetně nákladů na jeho instalaci
  • Novou otopnou soustavu nebo rekonstrukci otopné soustavy
  • Projektovou dokumentaci

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Tento dotační program podporuje úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a rekreačních objektech.

Dotaci lze využít na výměnu elektrického topení nebo kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo. Výše dotace je v tomto případě až 100 000 Kč. V závislosti na typu objektu a zvolené technologii.

Na co je možné čerpat dotaci nová zelená úsporám:

  • Nový topný zdroj - tepelné čerpadlo - včetně nákladů na jeho instalaci
  • Novou otopnou soustavu nebo rekonstrukci otopné soustavy
  • Projektovou dokumentaci k novému zdroji

Pomůžeme Vám získat tepelné čerpadlo s dotací