NOVINKY

1.12.2022

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je jedním z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech. Hlavním cílem programu je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na zateplování budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou spotřebou energie, ekologické způsoby vytápění budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie či na adaptační a mitigační opatření v reakci na probíhající změnu klimatu....